Project Description


Formularea problemei

FORMULAREA PROBLEMEI
- necesitatea utilizării echipamentelor IT în vederea eficientizării procesului de predare-învățare-evaluare;
- facilitarea accesului la resurse educaționale de calitate pentru toate disciplinele de învățământ, pentru un număr mare de copii, în același timp;
- construirea unui demers didactic mai atractiv, în acord cu interesele copiilor din generația digitală.


SCOPUL PROIECTULUI
Prin prezentul proiect se propune achiziția de table interactive SMART Board pentru Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina, Județul Prahova. România are nevoie de educație de calitate, de îmbunătățirea bazei materiale, de optimizarea procesului educațional, în vederea adaptării la noile provocări din societatea actuală și la schimbările rapide din economia mondială.

Durata proiectului

3 luni

Estimarea bugetului

30000

Nota Comisiei tehnice de analiză a propunerilor de proiecte:

Beneficiarii proiectului

Elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina.

Actiunile propuse, cu bugetul estimativ pe fiecare

1. Dotarea a 4 săli de clasă cu table interactive SMART Board cu SOFTWARE inclus.

Localizarea proiectului/zona din Câmpina

Municipiul Câmpina, Județul Prahova, B-dul Carol I, nr. 104

Poziționare pe hartă

Proiectul nu are setat o locație exactă.