Project Description

FAZA: Demararea implementării

0 RON

FORMULAREA PROBLEMEI
- deteriorarea pistei de lansare pentru săritura la groapă;
- deteriorarea aleii de acces pentru terenul de sport;
- prioritizarea siguranței elevilor;
- încurajarea activităților sportive, atât în cadrul activităților educaționale curriculare, cât și extracurriculare.


SCOPUL PROIECTULUI
Îmbunătățirea calității educației pentru elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina, prin punerea la dispoziție a unor baze sportive moderne.


JUSTIFICAREA PROIECTULUI
Refacerea bazei sportive pentru săritura la groapă și amenajarea aleii de acces betonate pentru terenul de sport, astfel încât acestea să fie la nivelul de maximă siguranță pentru utilizare de către elevi.


REZULTATELE PROIECTULUI
Elevii beneficiază de un spațiu destinat activităților sportive în curtea școlii, la nivelul standardelor de calitate în educație.

Beneficiarii proiectului

Elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina.

Durata proiectului

2 luni

Acțiunile necesare pentru implementarea proiectului

1. Refacere bazei sportive pentru săritura la groapă:
- Pregătire suprafață.…………………….. 200 lei
- Turnare pistă beton ……………….… 1 600 lei
- Plasă armare ……………………………… 600 lei
- Margine lemn groapă nisip …………. 900 lei
- Tartan turnat …………………………. 11 000 lei
- Două băncuțe lemn …………………..1 700 lei
Total 1: 16 000 lei


2. Amenajare alee acces betonată:
- Pregătire suprafață.……………….…….. 200 lei
- Plasă armare ……………………………… 1 600 lei
- Turnare beton ……………………..….… 3 900 lei
- Borduri mici ………………………………. 1 500 lei
Total 2: 7 200 lei
Total 1+2: 23 200 lei

Amplasamentul proiectului

Municipiul Câmpina, Județul Prahova, B-dul Carol I, nr. 104

Calendar implementare

1. Demararea implementării

2. Proiectare

3. Desfășurarea procedurilor legale de achiziție publică

4. Execuția lucrării

5. Proiect realizat

Locatie proiect

Câmpina 105600, România