Project Description

FAZA: Demararea implementării

0 RON

FORMULAREA PROBLEMEI
- amenajarea unui spațiu de lectură primitor și atractiv pentru elevi;
- necesitatea modernizării mobilierului pentru generarea unei ambianțe primitoare, prietenoase și calde, care să motiveze elevii să repete experiența lecturii într-un spațiu amenajat la școală;
- încurajarea lecturii ca abilitate de viață.

SCOPUL PROIECTULUI
Asigurarea stării de bine pentru elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina, prin modernizarea sălii de lectură în acord cu particularitățile generației digitale și caracteristicile unei infrastructuri la standarde actuale.

Beneficiarii proiectului

Elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina.

Durata proiectului

2 luni

Acțiunile necesare pentru implementarea proiectului

Modernizarea moblierului destinat elevilor în sala de lectură
- Schimbare parchet.…………………………….…………. 85 lei/ mp x 60 mp = 5 100 lei
- Montare parchet………….………………………..………25 lei/mp x 60 = 1 500 lei
- Rolete – rulouri interioare ……………………..………140 lei/mp x 18 = 2520 lei
- Montaj jaluzele ……………………………….………………150 lei x 3 ferestre= 450 lei
- Fotolii pară diverse culori …………………………………300 lei x 25 buc. = 7500 lei
- Mese rotunde cu 4 scaune………………………………..2000 lei x 3 buc. = 6000 lei
- Fototapet 550 l x 300 h cm……………………………….1000 lei
Total : 24070 lei

Amplasamentul proiectului

Municipiul Câmpina, Județul Prahova, Bdul Carol I, nr. 104

Calendar implementare

1. Demararea implementării

2. Proiectare

3. Desfășurarea procedurilor legale de achiziție publică

4. Execuția lucrării

5. Proiect realizat

Documente

sala_lectura.docx

Locatie proiect

Câmpina 105600, Romania