Project Description

FAZA: Demararea implementării

0 RON

- pentru exercitarea funcției și îndeplinirea eficientă a atribuțiilor ce îi revin, profesorul de sprijin trebuie să dispună de un cabinet de psihopedagogie dotat cu mobilier și echipament corespunzator activităților ce urmează a le desfașura cu elevii săi;
- necesitatea modernizării cabinetului de pihopedagogie, în scopul optimizării intervenției personalizate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;
- facilitarea accesului la resurse educaționale de calitate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;
- construirea unui demers didactic mai atractiv, care să susțină atingerea propriului potențial de dezvoltare al fiecărui copil.

Beneficiarii proiectului

Elevii cu cerințe educaționale speciale de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina.

Durata proiectului

3 luni

Acțiunile necesare pentru implementarea proiectului

Studiu de piață
Achiziție
Implementare proiect

Amplasamentul proiectului

Câmpina, Bld. Carol I, nr. 104

Calendar implementare

1. Demararea implementării

2. Proiectare

3. Desfășurarea procedurilor legale de achiziție publică

4. Execuția lucrării

5. Proiect realizat

Locatie proiect

Câmpina 105600, https://goo.gl/maps/HipgKpzoEicrpEUo6