Project Description

FAZA: Demararea implementării

0 RON

IDENTIFICAREA PROBLEMEI: lipsa unui spațiu exterior amenajat pentru pauza de joc și joacă a elevilor
SCOPUL PROIECTULUI: Scopul proiectului este de a amenaja un centru de activități în aer liber
Jocul este o parte prețioasă a copilăriei, care oferă copiilor beneficii importante în dezvoltare. Pentru copii, jocul și joaca sunt o formă de învățare prin care își dezvoltă abilitățile sociale. La joacă, copilul este puternic. În lumea jocului, el practică, de fapt, ce înseamnă să fii adult: să ai autocontrol și responsabilități.
Școala este instituția care organizează trăirea experienței de învățare și deschide ochii copilului către universul cunoașterii. Dincolo de curricula științifică, procesul de învățare continuă însă și în recreație, acolo unde jocul dezvoltă abilităţile naturale ale elevilor. Joaca din curtea școlii dezvoltă personalitatea, capacităţile şi competenţele de bază ale copilului, motiv pentru care acest spațiu al școlii merită o atenție specială.
Poate acum mai mult decât oricând, în special din cauza pandemiei Covid-19, petrecerea timpului în aer liber, în zone sigure și la îndemână își dovedesc utilitatea inclusiv în cadrul unităților de învățământ. Tocmai de aceea, un astfel de centru va pune la dispoziție elevilor și cadrelor didactice o zonă dedicată, cu multiple funcționalități, cu elemente educative ce vor ajuta la însușirea prin joc a unor cunoștințe ori abilități (cifre și litere, forme geometrice, culori, șah, etc), creativitate, motricitate fină și grosieră, relaxare, socializare, iar o parte dintre elemente de joacă integrate în pardoseală simulează realitatea și au rol în învățare prin joc și joacă.

SPECIFICAREA NEVOILOR IDENTIFICATE:
Propunerea de proiect înaintată are în vedere joaca, liberă ori ghidată, ca parte integrată a procesului de învățare. Iar cum atunci când vorbim despre joacă în cadrul sistemului de învățământ, vorbim despre pauză, ca moment clar delimitat de relaxare, eliberare de energie și socializare, în mod clar se conturează drept indispensabil un spațiu special destinat, un centru de activități în aer liber. Așadar, proiectul ”Jocul în educație” are în vedere amenajarea unui spațiu dispus în curtea exterioară a școlii pentru a valorifica în scopuri recreative și educative o suprafață neamenajată. Astfel, dorim să integrăm în curtea exterioară a școlii:
-mobilier urban: 1 masă de șah și 7 mese cu băncuțe;
-1 șah gigantic;
-tartan turant cu modele și jocuri educative: X și O, șotron, semne de circulație.

Beneficiarii proiectului

Elevii Școlii Gimnaziale Centrale, Municipiul Câmpina

Durata proiectului

2 luni

Acțiunile necesare pentru implementarea proiectului

- Pregătirea terenului pentru amenajare (toaletarea vegetației existente, eventuale nivelări);
- Pregătirea suprafețelor pentru zonele propuse spre acoperire cu plăci de cauciuc – tartan (suprafețe cu pietriș compactat/beton);
- Pregătirea fundațiilor izolate pentru obiectele care necesită acest lucru (mobilierul urban);
- Aducerea și fixarea pe poziții a obiectelor de mobilier urban specifice locurilor de joacă

Amplasamentul proiectului

Municipiul Câmpina, Str. Calea Doftanei, nr. 13

Calendar implementare

1. Demararea implementării

2. Proiectare

3. Desfășurarea procedurilor legale de achiziție publică

4. Execuția lucrării

5. Proiect realizat

Galerie foto

Locatie proiect

Câmpina 105600, România