In conformitate cu Regulamentul privind bugetarea participativa la nivelul municipiului Campina, aprobat prin HCL nr.180/28.09.2022 pentru modificarea si completarea HCL nr. 53/31.03.2021 privind implementarea procesului de bugetare participativa, va aducem la cunostinta ca in perioada 14.11.2022 – 18.11.2022, se deruleaza etapa de Dezbatere a proiectelor precum si validarea acestora, etapa ce se va desfasura, atat in mediul online, cat si la nivelul Grupului de lucru.

In cadrul sedintei din data de 16.11.2022 au fost prezenti membri Grupului de lucru pentru bugetare participativa (Pandele Roxana, Crijanovschi Grigore, Mihalcea Claudiu, Cretu Valentin) constituit prin Dispozitia nr.535/15.09.2021 si Catalina Felciuc, si au fost conectate online urmatoarele persoane: Gabriela Popa, Bogdan Neagu, Mirela Gherghiceanu, Iulia Negoita, Dana Stefan, Laura Arman, Florina Gherghel.

Au fost prezentate de catre initiatori si dezbatute impreuna cu toate persoanele prezente, urmatoarele proiecte:

1. Alternative

2. Jocul in educatie

3. Modernizare cabinet psihopedagogie- Scoala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza“ municipiul Campina

4. Modernizare sala de lectura a Scolii gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza“ municipiul Campina

5. Sistem iluminat pe strada Podului

6. Biblioteca municipala -o biblioteca europeana!

7.Acces egal in institutiile statului- lifturi pentru scoli!

8.Asistenta si consiliere eucationala pentru tinerele mame. Grupuri de suport.

9. Tobogan si balansoare, un proiect mic pentru un zambet mare!

Grupul de lucru pentru bugetare participativa a analizat si verificat indeplinirea cerintelor minimale de eligibilitate in vederea validarii tuturor proiectelor, pe capitole, dupa cum urmeaza:

Capitolul Digitalizare

1. CAMPINAALERT – proiect eligibil

Capitolul Cultura

1.Biblioteca municipala – o biblioteca europeana! – proiect eligibil

2. Modernizarea sala de lectura a Scolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza“ proiect eligibil

Capitolul Amenajare spatii verzi si locuri de joaca

1.Amenajarea unui parc de street workout/ calisthenics – proiect eligibil

2.Tobogan si balansoare, un proiect mic pentru un zambet mare! – proiect eligibil

3. Alternative – proiect neeligibil

Proiectul este declarat neeligibil, deoarece prin adresa 47437/22.10.2021, inregistrata la Primaria municipiului Campina cu nr.44352/26.10.2021, Compania Nationala de Investitii Bucuresti ne informeaza ca obiectivul de investitii „Sala de sport Str. Fratii Golesti, Nr.10, municipiul Campina, judetul Prahova“, a fost introdus pe Lista sinteza a Subprogramului „Sali de sport“, aprobata prin Ordin M.D.L.P.A. NR.1456/11.10.2021.

Capitolul Asistenta sociala, sanatate

1.Modernizare cabinet psihopedagogie Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza – proiect eligibil

2.Asistenta si consiliere educationala pentru tinerele mama.Grupuri de suport – proiect eligibil

3.Sterilizare gratuita caini si pisici – proiect eligibil

Capitolul Mobilitate, accesibilitate si siguranta circulatiei

1.Acces egal in institutiile statului-Lifturi pentru scoli – proiect eligibil

Capitolul Amenajare spatii publice (mobilier urban, iluminat public)

1.Inlocuire panouri de baschet – proiect neeligibil

Proiectul este declarat neeligibil, deoarece la solicitarea scolilor si liceelor care sunt dotate cu terenuri de baschet, Primaria municipiului Campina, schimba periodic cosurile de baschet, in cazul in care sunt deteriorate, iar parcurile amenajate din municipiu nu pot fi dotate cu cosuri de baschet.

2.Jocul in educatie proiect eligibil

3.Sistem de iluminat public pe strada Podului – proiect neeligibil

Proiectul este declarat neeligibil, deoarece la nivelul Primariei municipiului Campina se deruleaza obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere sistem de iluminat public in municipiul Campina, cod SMIS 125640, care include si extinderea iluminatului public pe Str.Podului. La data prezentei, obiectivul se afla in faza de elaborare a proiectului tehnic.