Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Câmpina şi au vârsta de cel puţin 18 ani. Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie în platforma bugetării participative bugetareparticipativa.primariacampina.ro.

Propunerile sunt depuse exclusiv de cetățeni, în mod individual.

Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei Bugetării Participative bugetareparticipativa.primariacampina.ro .

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

a. INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ: ALEI, TROTUARE, SCUARURI, ZONE PIETONALE

b. AMENAJARE DE SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ

c. MOBILITATE, ACCESIBILITATE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

d. AMENAJARE SPAŢII PUBLICE

e. CULTURĂ

f. STRATEGIE/PLANIFICARE URBANĂ

g. ASISTENŢĂ SOCIALĂ / SĂNĂTATE

h. DIGITALIZARE

Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit.

a. Să corespundă unui obiectiv de interes general.

b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Câmpina şi care vizează un spaţiu public.

c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Câmpina cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive etc.

d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.

e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.

f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.

g. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

h. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.

i. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

Propunerile vor fi luate în considerare în mod corespunzător cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate.

ugetul participativ presupune transferul către cetăţeni a responsabilităţii decizionale pentru un procent de până la 5% din bugetul de investiții al Municipiului.

Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi.

Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă implementarea.

Cetățenii care doresc acest lucru pot completa propunerea cu documentele pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.). Vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

Primăria Municipiului Câmpina va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile din cadrul municipalităţii, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.

Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

Cetățenii care depun propuneri care nu ajung să fie supuse votului au dreptul să primească, la cerere, explicaţii privind motivele acestei decizii.

Odată depusă pe platformă, propunerea nu mai poate fi modificată de către persoana care a propus-o.

Da, serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă parametrii definiți vor fi supuse la vot.

Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu, prin platforma bugetării participative.

Atelierele participative îşi propun să stimuleze dezbaterea publică, să asculte sugestiile cetăţenilor și să furnizeze clarificări cu privire la bugetarea participativă. Acestea încurajează participarea prin prezentarea și discutarea propunerilor cetățenilor.

Votarea este restrictionată la teritoriul Municipiului Câmpina. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza Municipiului Câmpina și să permiteți accesul la locația dumneavoastră. Platforma bugetareparticipativa.primariacampina.ro colecteaza date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

Votul are loc în două etape distincte. În prima fază de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate alege şase proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele şase domenii stabilite). În această etapă, se vor selecta 35 proiecte (primele trei proiecte clasate în ordinea numărului de voturi din fiecare domeniu vor intra automat în a doua etapa de vot, iar restul în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte).

În a doua etapă, fiecare cetățean poate alege un singur proiect din cele 35 stabilite în prima fază. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Cel mai votat proiect din fiecare domeniu va fi selectat automat, iar restul vor fi selectate în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte.

Fiecare participant poate vota o singură dată în fiecare etapă a votului. Votarea online presupune înregistrarea prealabilă pe platformă.

Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa bugetareparticipativa@primariacampina.ro .

  • Să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea.
  • Să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează.
  • Să formulez idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în cartierul şi în oraşul meu.
  • Să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii noastre locale.
  • Să am ocazia de a-mi transforma ideile în proiecte ale comunităţii.