1

26 octombrie – 13 noiembrie 2022

Depunerea proiectelor

 • pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota, este obligatorie înregistrarea pe platforma bugetareparticipativa.primariacampina.ro , adaptată pentru dispozitivele mobile
 • fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu)
2

14 – 18 noiembrie 2022

Analiza proiectelor

 • propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale
 • în urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor eligibile
 • Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților
 • fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă
 • toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor
3

19 – 22 noiembrie 2022

Depunere contesatii

4

23 – 25 noiembrie 2022

Rezolvarea contestatiilor

5

28 noiembrie – 07 decembrie 2022

Prima etapă de vot

 • fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate alege opt proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele opt domenii stabilite)
 • primele proiecte clasate în funcție de numărul de voturi vor fi declarate câstigătoare
6

08 decembrie 2022

Validare vot I

 • Primăria se va asigura că procesul de votare este valid
5

09 decembrie 2022

Afişare rezultate finale

 • lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi
 • proiectele urmează să fie implementate începând cu anul 2023