1

23 august – 23 septembrie 2021

Depunerea proiectelor

 • pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota, este obligatorie înregistrarea pe platforma bugetareparticipativa.primariacampina.ro, adaptată pentru dispozitivele mobile
 • fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu)
2

27 septembrie – 29 octombrie 2021

Analiza proiectelor

 • propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale
 • în urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor eligibile
 • Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților
 • fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă
 • toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor
3

1 – 16 noiembrie 2021

Prima etapă de vot

 • fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate alege opt proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele șase domenii stabilite)
 • în această etapă, se vor selecta maxim 35 proiecte
 • primele proiecte clasate în funcție de numărul de voturi din fiecare domeniu vor intra automat în a doua etapă de vot, iar celelalte în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte
4

17 – 18 noiembrie 2018

Validare vot I

 • Primăria se va asigura că procesul de votare este valid
5

19  – 29 noiembrie 2021

A doua etapă de vot

 • în a doua etapă, fiecare cetățean poate alege un singur proiect din cele maxim 35 stabilite în prima fază
 • lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi.

6

30 noiembrie 2021

Validare vot II

 • Primăria se va asigura că procesul de votare este valid
7

30 noiembrie 2021

Afişare rezultate finale

 • lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi
 • proiectele urmează să fie implementate începând cu anul 2022